Trainingsdag voor gastvrouwen/-heren over Lichaamsbeleving, intimiteit en seksualiteit

De gastvrouwen/-heren van Inloophuis Pisa worden met regelmaat getraind c.q. geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen. Op maandag 12 maart jl., vond de jaarlijkse Opfris/Verdiepingstraining plaats.

 

Coördinator/trainer Wiek Luza stelde in deze training het onderwerp ‘Lichaamsbeleving, intimiteit en seksualiteit” centraal. De trainingen voor de gastvrouwen en –heren zijn zowel informatief als interactief. Er wordt dus de nodige inbreng verwacht van de deelnemers. Zo werd er, in kleine groepjes actief geoefend met de basis gespreksvaardigheden met name d.m.v. de LSD en het stellen van “open” vragen over o.a. welke “boodschappen” ieder van ons heeft meegekregen van onze ouders over dit onderwerp. Het blijkt dat het vaak lastig is om over seksualiteit te praten, zeker als je met kanker wordt geconfronteerd.

Er was ruimschoots aandacht voor het feit dat de diagnose en behandeling van kanker nogal wat overhoop haalt, zowel lichamelijk als emotioneel. Partnerrelaties worden er sterk door beïnvloed. Het accepteren van het nieuwe lichaam kost tijd en kan een moeilijk proces zijn voor beiden. Om de begripsvorming nog verder te ondersteunen werd de film “Liefde in tijden van Kanker” getoond. Daarna werd er gesproken over wat de film bij de deelnemers teweeg bracht. Conclusie: het is belangrijk om dit thema nog meer bespreekbaar te maken met onze bezoekers.

Coördinator/trainer Wiek Luza: “Deze trainingsdag heeft gemaakt dat wij elkaar nóg beter hebben leren kennen en heeft mij en mijn collega’s meer inzicht gegeven over het deskundig bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit na kanker, wat zeker ten goede zal komen aan onze gasten.”

E-mail

Stichting Inloophuis Pisa

Bezoekadres: Draafsingel 59, 1623 LC Hoorn
tel: 0229-758531
e-mail: info@inloophuispisa.nl (algemeen)
e-mail: administratie@inloophuispisa.nl (aan- en afmelden activiteit)
 
 
 
KvK-nummer: 37146398
Bankrekening: NL59 RABO 0148 1294 39

 

Stichting Vrienden van Inloophuis Pisa

e-mail vrienden@inloophuispisa.nl
KvK-nummer: 37159915

Stichting Evenementen Inloophuis Pisa

KvK-nummer: 53221389

Steun inloophuis Pisa

Steun Pisa
Copyright © 2016-2017 Inloophuis Pisa
Website realisatie en webdesign: 1place4ads.nl