• Start
  • Managers en bestuurders laten zich opsluiten voor jarig Inloophuis Pisa

Inloophuis Pisa en Positieve Gezondheid

In 2012 introduceerde onderzoeker Machteld Huber het concept Positieve Gezondheid in Nederland. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer uitsluitend het domein van zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. Daarmee biedt dit nieuwe gezondheidsconcept een alternatief voor de definitie van de World Health Organisation (WHO).

 

Een zorgvuldig samengesteld team vanuit het team van medewerkers en het bestuur binnen Inloophuis Pisa, gaat met elkaar aan de slag om te bepalen hoe wij dit mooie concept in kunnen zetten om ú –als bezoeker van ons inloophuis- baat te laten hebben van hetgeen de visie ‘Positieve Gezondheid’ concreet voor u kan betekenen. Natuurlijk houden wij u daarvan op de hoogte!

Alvast iets meer weten?

Positieve Gezondheid onderscheidt zes gezondheidsdimensies om het ‘gezondheidswelzijn’ te meten, te weten:

  • • Lichaamsfuncties: medische feiten, medische waarnemingen, fysiek functioneren, klachten en pijn, energie.
  • • Mentale functies en -beleving: cognitief functioneren, emotionele toestand, eigenwaarde/zelfrespect, gevoel controle te hebben, zelfmanagement en eigen regie, veerkracht.
  • • Spiritueel/existentiële dimensie: zingeving/meaningfulness, doelen/idealen nastreven, toekomstperspectief, acceptatie.
  • • Kwaliteit van leven: kwaliteit van leven/welbevinden, geluk beleven, genieten, ervaren gezondheid, lekker in je vel zitten, levenslust, balans.
  • • Sociaal maatschappelijke participatie: sociale en communicatieve vaardigheden, betekenisvolle relaties, sociale contacten, geaccepteerd worden, maatschappelijke betrokkenheid, betekenisvol werk.
  • • Dagelijks functioneren: basis Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), instrumentele ADL, werkvermogen, health literacy.

Wij, van Inloophuis Pisa, zijn enthousiast over het concept ‘Positieve Gezondheid’. Wat ons vooral enthousiasmeert is het menselijke aspect (de mens staat centraal!) en dat de focus niet ligt op op ziekte en beperkingen, maar op beleving van gezondheid, mogelijkheden en het voeren van regie.

E-mail

Stichting Inloophuis Pisa

Bezoekadres: Draafsingel 59, 1623 LC Hoorn
tel: 0229-758531
e-mail: info@inloophuispisa.nl (algemeen)
e-mail: administratie@inloophuispisa.nl (aan- en afmelden activiteit)
 
KvK-nummer: 37146398
Bankrekening: NL59 RABO 0148 1294 39
 

 

Stichting Vrienden van Inloophuis Pisa

e-mail vrienden@inloophuispisa.nl
KvK-nummer: 37159915

Stichting Evenementen Inloophuis Pisa

KvK-nummer: 53221389

Steun inloophuis Pisa

Steun Pisa
Copyright © 2016-2020 Inloophuis Pisa
Website realisatie en webdesign: 1place4ads