• Start

Inloophuis Pisa in Hoorn zoekt vrijwillige begeleider Kindertijd!

Door het vertrek van een van onze begeleiders, zijn wij op zoek naar een nieuwe begeleider van onze activiteit ‘Kindertijd’. 

Eens in de twee weken is het bij Inloophuis Pisa tijd voor de kids. Kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar komen dan in onze warme villa bijeen om te praten, te spelen en het bijwonen van een activiteit. Vanzelfsprekend is daar deskundige begeleiding bij aanwezig. Omdat onze Danny er helaas mee gaat stoppen, zijn wij op zoek naar een vervanger voor haar.

 

Kinderen die geraakt zijn door kanker en verlies zijn zowel kwetsbaar als krachtig. Wij bieden ze een veilige, warme en gezellige plek, plezierafleiding en een mogelijkheid om de meest gevoelige zaken met elkaar te delen onder de deskundige begeleiding van ons Kindertijdteam.

Wat zoeken wij in onze nieuwe medewerker?

Taak-functieomschrijving

 • Is verantwoordelijk voor organisatie, planning, voorbereiding en uitvoering van Kindertijd
 • Draagt verantwoording af aan coördinator
 • Onderhoudt contact met de ouders/verzorgers van kinderen van Kindertijd
 • Is op Kindertijdmiddag aanwezig van 13.30 tot 14.30 uur voor evt. kennismaking met en informatieverstrekking aan nieuwe kinderen en ouders. Tevens is dit uur bedoeld voor afstemming en overdracht tussen ouders en begeleiders Kindertijd
 • Begeleidt de feitelijke Kindertijd-activiteit
 • Geeft evt. bijzonderheden na afloop door aan ouders.
 • Bespreekt de middag na met de andere Kindertijdbegeleider en ondersteuners en met de dienstdoende gastvrouwen/-heren
 • werkt mee aan Open dagen en evt. PR- en voorlichtingsmomenten
 • Is bereid deel te nemen aan de IPSO Basistraining voor medewerkers van inloophuizen
 • Neemt deel aan overlegsituaties:
 • het tweemaandelijkse activiteitenbegeleidersoverleg o.l.v. coördinator
 • het overleg met de andere Kindertijd-werkers en coördinator, w.b. planning, inhoud activiteiten, roosters en taakverdeling
 • Verricht deze taken zonder geldelijke vergoeding.

Competenties:

 • aantoonbare kennis en ervaring met het werken met kinderen
 • kennis en ervaring op gebied van ontwikkelingsfasen van kinderen, de gevolgen van ernstige ziekte en overlijden binnen het gezin en mogelijke gevolgen voor het (gedrag van het) kind
 • basiskennis over kanker, verlies en (anticiperende) rouw, i.h.b. bij kinderen
 • flexibiliteit, creativiteit, humor
 • goed kunnen samenwerken, contactuele vaardigheden
 • bereid en in staat zijn tot zelfreflectie en om kunnen gaan met geven en ontvangen van feedback.

Overig

Ervaringsdeskundigen kunnen voor het uitoefenen van deze functie een toegevoegde waarde hebben, mits voldoende mate van verwerking van eigen ingrijpende gebeurtenissen heeft plaatsgevonden.

Basale computervaardigheden zijn vereist.

Wij bieden

 • Een leerzame, inspirerende en voldoening schenkende werkomgeving
 • Een enthousiast en betrokken team van collega’s
 • Gedegen voorbereiding op dit werk middels de basistraining, structurele ondersteuning op de werkvloer en regelmatige bijscholingen
 • WA verzekering
 • Vergoeding van gemaakte reiskosten tot een actieradius van 20 km.

Denk jij het in je te hebben om onze nieuwe begeleider voor Kindertijd te worden? Neem dan contact op met onze coördinator Wiek Luza, via 06 - 136 92 005.

E-mail

Stichting Inloophuis Pisa

Bezoekadres: Draafsingel 59, 1623 LC Hoorn
tel: 0229-758531
e-mail: info@inloophuispisa.nl (algemeen)
e-mail: administratie@inloophuispisa.nl (aan- en afmelden activiteit)
 
KvK-nummer: 37146398
Bankrekening: NL59 RABO 0148 1294 39
 

 

Stichting Vrienden van Inloophuis Pisa

e-mail vrienden@inloophuispisa.nl
KvK-nummer: 37159915

Stichting Evenementen Inloophuis Pisa

KvK-nummer: 53221389

Steun inloophuis Pisa

Steun Pisa
Copyright © 2016-2020 Inloophuis Pisa
Website realisatie en webdesign: 1place4ads