Positieve Gezondheid bij Pisa

In klein comité wordt er binnen Pisa gewerkt aan het begrip Positieve Gezondheid en de toepassing van de diverse elementen binnen Pisa. Omdat wij het belangrijk vinden jullie op de hoogte te houden van waar wij binnen Pisa mee bezig zijn, volgt hieronder een beknopte update.

 

Wat is het?

Positieve Gezondheid is een bredere benadering van gezondheid, waarbij het accent niet op ziekte ligt, maar op veerkracht en op wat het leven betekenisvol maakt. Machteld Huber, de grondlegger van het concept Positieve Gezondheid, gaf hierover een lezing tijdens het Pisa-symposium afgelopen voorjaar.

Het Spinnenweb

Positieve Gezondheid is uitgewerkt in 6 pijlers (zie hieronder). Voor iedere pijler zijn een aantal vragen opgesteld, die beantwoord worden op een 10-puntsschaal. In een spinnenweb-diagram is vervolgens te zien hoe jij je eigen gezondheid ervaart.

Hoe zijn we hier mee bezig?

Op dit moment laten we enkele bezoekers van Pisa hiermee kennismaken, door hen de vragenlijst te laten invullen, waarna een evaluatiegesprek volgt. Hierbij bespreken we hoe iemand de eigen veerkracht zou kunnen vergroten en wat daarvoor nodig is. Het aanbod van Pisa is daar ook zoveel mogelijk op gericht.

Wil je er meer over weten dan kun je terecht bij onze gastvrouwen Marjolein, Mariska en Anneke.

E-mail

Stichting Inloophuis Pisa

Bezoekadres: Draafsingel 59, 1623 LC Hoorn
tel: 0229-758531
e-mail: info@inloophuispisa.nl (algemeen)
e-mail: administratie@inloophuispisa.nl (aan- en afmelden activiteit)
 
KvK-nummer: 37146398
Bankrekening: NL59 RABO 0148 1294 39
 

 

Stichting Vrienden van Inloophuis Pisa

e-mail vrienden@inloophuispisa.nl
KvK-nummer: 37159915

Stichting Evenementen Inloophuis Pisa

KvK-nummer: 53221389

Steun inloophuis Pisa

Steun Pisa
Copyright © 2016-2020 Inloophuis Pisa
Website realisatie en webdesign: 1place4ads