Iris en Irja: een dubbelinterview!

Iris maakt sinds september 2017 deel uit van het Pisa team. Eerst als stagiaire, later als vrijwilliger. Irja zit sinds september 2019 bij het Pisa team als stagiaire. Iris en Irja hebben een dubbelinterview bij elkaar afgenomen om meer te weten te komen over elkaar en elkaars ervaringen.

Wie is Irja?

Irja is sinds september stagiaire bij Pisa. Wie is Irja?

Irja woont vanaf kleins af aan in West-Friesland. Ze is 18 jaar oud, heeft een oudere zus en woont bij haar ouders. Ze zit in het derde jaar van de opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening op het Horizon College. Haar stage voor het tweede schooljaar liep ze bij een school voor gespecialiseerd onderwijs. In haar vrije tijd vindt Irja het soms fijn om even tot rust te komen, omdat ze het best druk heeft met werk en school. Verder leest Irja graag en vind ze het leuk om met vriendinnen iets te doen. Ze heeft een tijd theater gedaan, totdat school meer tijd innam en voorging.

Als Irja klaar is met deze opleiding wil ze het liefste een studie doen op het HBO om meer ervaring en kennis op te doen voor een betrouwbare toekomst.

Hoe Irja en Iris bij Pisa terecht zijn gekomen

Iris wist nog niks over Pisa. Een kennis vertelde haar over Pisa. Ze liep een dagje mee bij Pisa in de Drom en daarna wist ze dat ze graag bij Pisa stage wilde lopen. Zo kan ze de ervaring met het verlies van haar moeder aan kanker, positief inzetten.

Bij Irja stond Pisa op de keuzelijst met stages, bij de opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening. De vacature voor deze stage stond haar aan. Ze heeft zelf ook te maken met kanker: familie. Het is een onderwerp dat bij haar thuis aan de keukentafel besproken kan worden.

Reactie van de mensen thuis over het willen stagelopen bij Pisa

Bij Iris thuis waren ze enthousiast, maar ze twijfelden ook over de gemaakte keuze, vanwege het overlijden aan kanker van Iris’ moeder. Het was daardoor misschien te persoonlijk voor haar.

Bij Irja thuiskwam de vraag ‘weet je het zeker?’ naar voren. Ze wilden Irja zeker steunen, maar controleerde wel of Irja het echt wilde. ‘Is het niet te heftig in verband met Irja’s leeftijd?’ Ze staan 100% achter de keuze van Irja.

De eerste indruk en verwachtingen van Pisa

Iris vond Pisa heel warm, verwelkomend en huiselijker dan verwacht. Iris was niet eerder bij Pisa in Hoorn geweest, dus het was spannend om daar voor het eerst naar binnen te stappen. Iris zag Pisa al snel als haar tweede huis.

Irja is zonder verwachtingen bij Pisa naar binnen gestapt, zodat ze met een frisse blik Pisa voor het eerst kon bezoeken. Irja is wel een aantal keer langs Pisa gelopen, maar tijdens haar sollicitatie voor de stage was ze voor het eerst in Pisa. 

Hoe Irja haar eerste keer was dat er bezoekers kwamen inlopen

Irja vond de eerste “inloop” heftig. Ze kon wel goed meedenken, omdat ze veel over kan praten. Ze staat erg open voor praten.

Het komt ook voor dat er geen inloop is en daarom vroeg Irja aan Iris wat ze dan doet.

Als er geen inloop is gaat Iris in gesprek met collega’s. Dat kan gaan over dingen in je leven, of dingen die gerelateerd zijn aan Pisa. Ze leest ook wel eens over kankergerelateerde dingen als het rustig is, of gaat aan de slag met klusjes in huis.

Wat we doen in Pisa

Nadat Iris haar opleiding had afgerond, is Iris als gastvrouw bij Pisa gebleven. Daarnaast is ze begeleider bij de jongerengroep van Pisa: Chill@Pisa, in zowel Hoorn als Enkhuizen. Tijdens haar stage was Iris al bezig met de jongeren. Onder andere door met de Taskforce Jongeren te kijken naar hoe meer jongeren te trekken. Iris heeft tijdens haar stage ook de IPSO Basistraining voor gastvrouwen en - heren gevolgd.

Irja loopt nog mee met de gastvrouwen en - heren en leert daarbij wat de taken zijn voor een gastvrouw. Daarnaast heeft Irja ook de IPSO training voor gastvrouwen en –heren gevolgd. Hoe ervoer Irja die training? Ze kwam “leeg” binnen: openstaand voor alle nieuwe informatie. Er waren veel vrouwen bij de training. Dat geeft een andere sfeer dan dat er ook mannen zijn. Irja vond de training intensief, met veel informatie. Veel dingen moest je zelf doen. De rollenspelen die je speelt tijdens de training vond Irja niet geweldig, maar ze vond het wel goed om op die manier te oefenen met de stof die in de training wordt besproken.

Leeftijdsverschillen in het team van Pisa

Iris vindt niet dat ze door haar leeftijd niet mee kan praten. Ze is opgenomen in de groep en is een collega net als de rest. Ze werd niet gezien als ‘die stagiaire’. Iedereen is zorgzaam en laat ook merken dat ze één groep zijn.

Irja vindt het verfrissend dat er niet veel jongeren zijn in het Pisa-team. Bij de vorige stage van Irja waren er namelijk juist veel jonge mensen/stagiaires. Hoe ouder je bent, hoe meer ervaring je kan hebben. Vanaf dag 1 voelde Irja zich thuis in Pisa.

Wat vindt Irja van het gastvrouwschap?

Ze wist niet wat te verwachten. Daarom waren er veel eerste indrukken. Irja begint steeds meer een plekje te vinden in Pisa en weet steeds meer hoe alles in Pisa werkt.

Wat Irja hoopt te leren in Pisa

Irja hoopt te leren hoe je communiceert in verschillende situaties. Ze verwacht genoeg te leren om werkervaring op te bouwen.

Wat Irja leuk vindt aan Pisa is dat elke dag anders is: je weet niet precies wat er gaat gebeuren tijdens een dienst.

Schoolopdrachten

Voor de opleiding moeten er opdrachten gemaakt worden op de stageplek. Irja vraagt aan Iris of de opdrachten haalbaar waren.

Alles was voor Iris haalbaar. De Chill@Pisa groep sloot heel goed aan op haar sector van de opleiding en daardoor kon ze al haar opdrachten maken.

Wat vindt Irja van de brede doelgroep in Pisa? (Zelf ziek, naasten, nabestaanden)

Irja vindt de doelgroep best confronterend en merkt dat je ook veel kunt lachen of huilen, of huilen en lachen tegelijkertijd.

Nog steeds bij het Pisa-team

Zoals eerdergenoemd hierboven, is Iris na het afronden van haar opleiding bij het Pisa-team gebleven. Irja vraagt hoe het afsluiten van Iris’ stage en het nu gastvrouw zijn is.

Iris heeft in haar stagetijd veel geleerd over haarzelf, maar ook over de psychosociale zorg. Met de verwachting dat ze een leuke stage zal gaan hebben, heeft ze dat met een dikke voldoende behaald. Tijdens de stage zelf werd Iris al een officiële gastvrouw, hierdoor werd ze steeds zekerder in wat ze allemaal kan en besefte ze hoe waardevol een leuke stage kan zijn.

E-mail

Stichting Inloophuis Pisa

Bezoekadres: Draafsingel 59, 1623 LC Hoorn
tel: 0229-758531
e-mail: info@inloophuispisa.nl (algemeen)
e-mail: administratie@inloophuispisa.nl (aan- en afmelden activiteit)
 
KvK-nummer: 37146398
Bankrekening: NL59 RABO 0148 1294 39
 

 

Stichting Vrienden van Inloophuis Pisa

e-mail vrienden@inloophuispisa.nl
KvK-nummer: 37159915

Stichting Evenementen Inloophuis Pisa

KvK-nummer: 53221389

Steun inloophuis Pisa

Steun Pisa
Copyright © 2016-2020 Inloophuis Pisa
Website realisatie en webdesign: 1place4ads