skip to Main Content

Eeuwenlang zorgde de bevolking van Hoorn goed voor haar inwoners die het minder goed hadden, zoals armen, wezen en zieken. Maar aan het begin van de negentiende eeuw was dat opeens afgelopen. Koning Willem I verordonneerde dat bedelaars en wezen naar de barre woestenij van Drenthe moesten worden gebracht om daar de arme gronden vruchtbaar te maken. Dit was de bewoners van Hoorn te veel van het goede en zij kwamen in opstand.

Historicus Peter van der Baan vertelt kort wat er allemaal aan de hand was en of de opstand succesvol was. Ondertussen kunt u proeven van eten en drinken dat de arme mensen in die tijd nuttigden (havermoutpap en cichoreikoffie). Daarna wandelen we naar het Protestantse weeshuis en naar het voormalige bedelaarsgesticht op het Oostereiland. Daar stond bijna 200 jaar geleden de boot te wachten die de ongelukkigen over de Zuiderzee naar Drenthe moest brengen en waar de opstand begon. Na ongeveer een half uur zijn we weer terug in Villa Pisa.

Wandelen door Hoorns historie is een aangename manier om met lotgenoten in contact te komen en om kennis te nemen van de vele wonderlijke verhalen die de geschiedenis van Hoorn te vertellen heeft.

Data: zie activiteitenkalender

Tijd: 9:45 uur tot ongeveer 12:00 uur

U kunt zich telefonisch (0229-758531) , per e-mail (administratie@inloophuispisa.nl) of via contact aanmelden.

Back To Top