Aan de slag bij Inloophuis Pisa?

Pisa zoekt ...
Inloophuis Pisa aan de Draafsingel 59 in Hoorn is een warm huis voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Pisa heeft een regionale functie voor West-Friesland. Het zwaartepunt van de activiteiten is het Inloophuis zelf, maar we zijn ook actief op locaties in Enkhuizen en het Dijklander Ziekenhuis. Pisa is open over kanker en biedt activiteiten afgestemd op de behoeften van bezoekers. Pisa wordt bestuurd door een onafhankelijk bestuur en haalt haar inkomsten uit fondsen, subsidies, donaties, giften, schenkingen en sponsoring.

Coördinator Zorg
De Coördinator Zorg is vakinhoudelijk het aanspreekpunt voor bezoekers, medewerkers en andere externe betrokkenen. Hij/Zij is medeverantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het beleid dat in samenspraak met het bestuur is vastgesteld. Vanuit dit beleid worden jaarplannen met activiteiten ontwikkeld die invulling geven aan de realisatie van de gewenste doelen.

Wat ga je doen?
Je stelt in overleg het psychosociale oncologisch (activiteiten)programma op en informeert relevante zaken daarover intern;
ondersteunt bij gespreksgroepen op relevante thema’s;
verzorgt/organiseert themabijeenkomsten voor bezoekers en medewerkers;
werft en selecteert nieuwe medewerkers samen met de Leidinggevend Coördinator;
bewaakt deskundigheidsbevordering van de medewerkers via training, teambuilding/ werkbesprekingen, intervisie en coaching;

Lees hier de volledige vacaturetekst en reageer voor 15 september.

Geinteresseerd in vrijwilligerswerk bij Inloophuis Pisa?

Begeleiders gespreksgroep
Als begeleider van gespreksgroepen geef je deskundige begeleiding bij de processen horend bij kanker, rouw en verlies. Je organiseert en leidt deze groepen samen met een andere vrijwillige medewerker. Als begeleider heb je specifieke kennis en ervaring met processen rond kanker, rouw en verlies en hebt ruime ervaring als gespreksleider. Lees hier de hele vacaturetekst.

Gastvrouwen en gastheren
Als gastheer of gastvrouw bied je laagdrempelige psychosociale ondersteuning aan mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden in de vorm van een luisterend oor. Daarnaast vertel je meer over de activiteiten binnen het inloophuis en kijk je wat bij welke bezoeker het beste past. Lees hier meer informatie.

E-mail

Stichting Inloophuis Pisa

Bezoekadres: Draafsingel 59, 1623 LC Hoorn
tel: 0229-758531
e-mail: info@inloophuispisa.nl (algemeen)
e-mail: administratie@inloophuispisa.nl (aan- en afmelden activiteit)
 
KvK-nummer: 37146398
Bankrekening: NL59 RABO 0148 1294 39
 

 

Stichting Vrienden van Inloophuis Pisa

e-mail vrienden@inloophuispisa.nl
KvK-nummer: 37159915

Stichting Evenementen Inloophuis Pisa

KvK-nummer: 53221389

Steun inloophuis Pisa

Steun Pisa
Copyright © 2016-2020 Inloophuis Pisa
Website realisatie en webdesign: 1place4ads