Sponsorpakketten bedrijven

Overzicht Sponsorpakketten

Bedrijven en maatschappelijke organisaties die Vriend van Pisa willen worden sluiten een sponsorovereenkomst af voor in principe 5 jaar. Onze stichting kent sinds 1 januari 2018 de volgende pakketten:

Brons - Voor jaarlijkse giften vanaf 500 euro en voor sponsoring ‘’in natura’’

U ontvangt de nieuwsbrief van Inloophuis Pisa en ontvangt een plaquette. De plaquette komen wij persoonlijk overhandigen en wij plaatsen uw logo op onze website.

Zilver - Voor jaarlijkse giften vanaf 1.000 euro

U ontvangt de nieuwsbrief van Inloophuis Pisa en u ontvangt een plaquette. De plaquette komen wij persoonlijk overhandigen en wij plaatsen uw logo op onze website met een link naar uw website. Daarnaast nodigen wij u jaarlijks uit voor een bijeenkomst bij Inloophuis Pisa waarvoorook burgemeester en wethouders van de ons ondersteunende gemeenten en onze Raad van Inspiratie wordt uitgenodigd.

Goud - Voor jaarlijkse giften vanaf 2.500 euro

U ontvangt de nieuwsbrief van Inloophuis Pisa en u ontvangt een plaquette. De plaquette komen wij persoonlijk overhandigen en wij plaatsen uw logo op onze website met een link naar uw website. Daarnaast nodigen wij u uit voor de jaarlijkse bijeenkomst bij Inloophuis Pisa waarvoor ook burgemeester en wethouders van de ons ondersteunende gemeenten en onze Raad van Inspiratie worden uitgenodigd. Voor onze gouden sponsoren organiseren wij daarnaast een jaarlijks evenement.

Bedrijven als Vriend

Bedrijven kunnen “bedrijfsvriend” worden voor bijvoorbeeld € 500 per jaar – dit is een richtbedrag, andere bedragen zijn natuurlijk ook bijzonder welkom. Klik hier voor het sponsorpakket. Belangstelling? Vul dan het contactformulier in, waarna wij graag contact met je opnemen.
Vrienden krijgen tenminste twee keer per jaar een nieuwsbrief.

Uitleg belastingdienst over giften (ANBI)

Onder bepaalde voorwaarden is een gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De Stichting Vrienden van Inloophuis Pisa is door de belastingdienst als een “algemeen nut beogende instelling” (ANBI) gekwalificeerd.

Je kunt ook een notariële schenking overwegen: Je profiteert dan optimaal van de fiscale mogelijkheden. Notariële schenkingen zijn namelijk volledig aftrekbaar voor de belasting, en zijn niet aan een minimum- of maximumbedrag gebonden. Een notariële schenking houdt in dat je gedurende tenminste vijf jaar, elk jaar een vast bedrag schenkt. Dit bedrag is in zijn geheel aftrekbaar van het jaarinkomen. Dankzij deze vorm van structurele steun kan het inloophuis tenminste vijf jaar haar werk doen.

Voor verzoek om informatie of opgave kun je gebruik maken van het contactformulier.

Overweeg je een schenking via een notariële schenkingsakte, dan verwijzen wij je graag naar onze huisnotaris Alsema Van Duin, telefoon: 0229 - 58 40 40 die speciaal hiervoor gunstige condities heeft gecreëerd.

Steun, in welke vorm dan ook, komt direct en volledig ten goede aan de hulp aan mensen met kanker en hun naasten.

E-mail

Stichting Inloophuis Pisa

Bezoekadres: Draafsingel 59, 1623 LC Hoorn
tel: 0229-758531
e-mail: info@inloophuispisa.nl (algemeen)
e-mail: administratie@inloophuispisa.nl (aan- en afmelden activiteit)
 
KvK-nummer: 37146398
Bankrekening: NL59 RABO 0148 1294 39
 

 

Stichting Vrienden van Inloophuis Pisa

e-mail vrienden@inloophuispisa.nl
KvK-nummer: 37159915

Stichting Evenementen Inloophuis Pisa

KvK-nummer: 53221389

Steun inloophuis Pisa

Steun Pisa
Copyright © 2016-2020 Inloophuis Pisa
Website realisatie en webdesign: 1place4ads