Steun Inloophuis Pisa

Inloophuis Pisa is een vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat wij continu op zoek zijn naar de zo broodnodige financiele middelen om ons werk voort te zetten. Onze inkomsten uit (bescheiden) subsidies, sponsoracties, subsidies, giften en legaten zijn echter onvoldoende om alle kosten te dekken.

Desondanks kiezen wij bewust voor laagdrempeligheid: geld mag geen belemmering vormen voor gebruikers van ons inloophuis. Mensen met kanker en hun naasten, worden al geconfronteerd met (hoge) extra kosten in verband met hun ziekte (denk aan extra vervoer, voeding, hulp enz). Daarom betalen deelnemers aan activiteiten slechts een geringe eigen bijdrage. Daarnaast proberen wij de uitgaven (bedrijfskosten) zo laag mogelijk te houden.
U kunt ons echter helpen!

Er zijn verschillende mogelijkheden om ons te steunen:doneren Pisa mandje

  • Organiseer een sponsoractie voor ons inloophuis.
  • Doneer giften ter gelegenheid van je verjaardag of jubileum (deels) aan Inloophuis Pisa. Dit kan nu ook via iDEAL. Zie hieronder.
  • Word Vriend van Pisa. Klik hier voor meer informatie.
  • Voor particuliere Vrienden: word tientjeslid. Klik hier voor meer informatie.
  • Voor bedrijven bestaan er ook sponsorpakketten: Klik hier voor meer informatie.
  • Gedenk Inloophuis Pisa in jouw testament.

Ja ik wil via iDEAL doneren

Onder bepaalde voorwaarden is je gift aftrekbaar van de belasting!

Zowel de stichting Inloophuis Pisa als de stichting Vrienden van Inloophuis Pisa zijn door de belastingdienst aangemerkt als “Algemeen nut beogende instellingen (ANBI).
Meer informatie: Uitleg belastingdienst

Bankrelaties:

Rabobank NL59 RABO 0148 1294 39
t.n.v. Inloophuis Pisa

Rabobank NL06 RABO 0156 1841 09
t.n.v. Vrienden van Inloophuis Pisa.

Meer informatie? Via het contactformulier kun je contact met ons opnemen.

Elke gift is uiteraard van harte welkom!

E-mail

Stichting Inloophuis Pisa

Bezoekadres: Draafsingel 59, 1623 LC Hoorn
tel: 0229-758531
e-mail: info@inloophuispisa.nl (algemeen)
e-mail: administratie@inloophuispisa.nl (aan- en afmelden activiteit)
 
KvK-nummer: 37146398
Bankrekening: NL59 RABO 0148 1294 39
 

 

Stichting Vrienden van Inloophuis Pisa

e-mail vrienden@inloophuispisa.nl
KvK-nummer: 37159915

Stichting Evenementen Inloophuis Pisa

KvK-nummer: 53221389

Steun inloophuis Pisa

Steun Pisa
Copyright © 2016-2020 Inloophuis Pisa
Website realisatie en webdesign: 1place4ads