skip to Main Content

Partnergroep

Tijd17/06/2024

Wanneer je partner kanker heeft, kan dat de verhouding tussen jou en je partner beïnvloeden. De ziekte kan jullie dichter bij elkaar brengen, maar de relatie ook onder druk zetten. Daarnaast maak je als partner een fundamenteel ander proces door, met geheel eigen zorgen en emoties. Ook is het soms een uitdaging de ziekte van je partner in te passen in je eigen leven.

Hoe blijf je goed voor jezelf zorgen en voorkom je overbelasting? Hoe combineer je werk en zorg? Hoe werkt de ziekte door binnen je relatie en hoe blijf je verbonden met elkaar?

Tijdens deze bijeenkomsten kan je als naaste ervaringen uitwisselen met anderen wiens partner kanker heeft.

Wanneer:  elke 3e maandagavond van de maand van 19.30 tot 21.30 uur. Inloop 19.00-19.30 uur

Informatie en aanmelding telefonisch: 0229 – 75 85 31  of via email: administratie@inloophuispisa.nl
Met elke deelnemer wordt van tevoren een kort kennismakingsgesprekje gehouden.

Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage stellen wij te allen tijde op prijs.

Back To Top