skip to Main Content
Overhandiging cheque Rabo Club Support aan Pisa 2023

Namens de Rabobank, in het kader van de Rabo Club Support Actie, hebben wij uit handen van Kees Aben een cheque overhandigd gekregen ter waarde van € 593,48.

Dit bedrag draagt bij aan het realiseren van een van onze bestedingsdoelen.Bij deze hartelijk dank aan de Rabobank en aan alle mensen die Pisa een stem  hebben gegeven.

Alle stemmers hartelijk bedankt!

De bekendmaking van de uitslag van de Rabo Clubsupport was een hele feestelijke bijeenkomst. De avond bestond uit allerlei optredens van clubs uit de regio, die hun kunsten toonden op het podium van de Parkschouwburg.

Belangrijk onderdeel van de avond was natuurlijk de presentatie van de cheques. Door de vele mensen die op PISA hebben gestemd, hebben we een mooi bedrag mogen ontvangen. Dit gaat in het spaarportje voor de aanschaf van de AED en de trainingen voor vrijwilligers  en buurtbewoners.

.

Rabo ClubSupport: Sparen voor een AED

Stem op PISA

Vanaf 5 september kunnen leden van de Rabobank weer stemmen op hun favoriete club voor de Rabo ClubSupport. PISA is geen echte ‘club’, of in ieder geval niet een club waar je graag toe zou willen behoren, maar toch voldoen we aan de voorwaarden van de Rabo ClubSupport: we zetten ons in voor de samenleving. Zoals op de website van de Rabobank staat, is onze ‘club’ een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn.

Dit jaar zoeken we steun voor de aanschaf van een AED en willen we de vrijwilligers en eventueel buurtbewoners trainen in het gebruik ervan. Kanker en de behandelingen daartegen kunnen negatief effect hebben op de werking van het hart. Ook zijn onze bezoekers meestal iets ouder, waardoor het risico op hartklachten groter is. Het is daarom heel belangrijk dat we in geval van nood op de juiste manier kunnen handelen.

Wil je helpen om deze wens te realiseren? Stem dan tussen 5 en 27 september 2022 op PISA. Bedankt!

Wil je meer weten over het project en hoe je kunt stemmen? Kijk dan hier.

RaboClubSupport voor jongeren

Rabobankleden konden in oktober 2021 stemmen om te bepalen welke clubs de bank een steuntje in de rug zou geven.  In november werd de uitslag bekend gemaakt. We willen iedereen hartelijk bedanken die op ons gestemd heeft!

Het bedrag wordt gebruikt voor onze jongeren-activiteiten. Inloophuis PISA heeft voor jongeren van 12 tot 18 jaar de  Eén op de 3 mensen krijgt direct of indirect te maken met kanker, dat geldt ook voor jongeren. Het is een enorme schok met soms langdurige emotionele gevolgen. Bij Chill@PISA komen de jongeren in contact met anderen die hetzelfde meemaken en herkennen ze zich in de verhalen. Dit helpt enorm bij het verwerkingsproces.
Op dit moment is de groep niet actief. Toch is het belangrijk dat jongeren weten dat PISA er voor hen is en ze er niet alleen voor staan. Om meer jongeren te informeren over Chill@PISA gaan we een regionale voorlichtingscampagne organiseren, met, door en voor jongeren. De denktank van jongeren en jongvolwassenen gaat samen met de deskundigen van PISA eerst een plan maken, daarna gaan we aan de slag: via de scholen, huisartsen, andere professionals, dmv filmpjes, sprekers, social media etc.

Rabo ClubSupport: stem op PISA

Al is Inloophuis PISA gaan ‘club’, de omschrijving op de website van Rabo ClubSupport past ons precies: “Een club is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn.”

PISA heeft zich aangemeld voor de Rabo ClubSupport en hoopt op ondersteuning in de vorm van kennis, netwerk en geld.  Als bestedingsdoel hebben we gekozen voor Chill@Pisa: Eén op de 3 mensen krijgt direct of indirect te maken met kanker, dat geldt ook voor jongeren. Het is een enorme schok met vaak langdurige emotionele gevolgen. Inloophuis Pisa heeft voor jongeren de Chill@Pisa. Daar komen ze in contact met anderen die hetzelfde meemaken en herkennen ze zich in de verhalen. Dit helpt enorm bij het verwerkingsproces.
Met een voorlichtingscampagne gaan we jongeren informeren: via de scholen, huisartsen, andere professionals, dmv flyers, sprekers, social media etc.

Als lid beslis jij mee welke clubs de Rabobank dat steuntje in de rug geeft. We hopen dat je op PISA zult stemmen en dat je ook anderen kunt vertellen waarom PISA hun stem verdient.
Hier kun je lezen hoe het werkt, hoe je je aanmeldt en hoe je van 4 tot 25 oktober kunt stemmen. 

PISA aangemeld voor Clubkasactie van de Rabobank

De Clubkas Campagne is het prachtige initiatief dat de Rabobank heeft ontplooit om verenigingen en stichtingen te ondersteunen. Extra mooi is dat de Rabobank haar klanten laat bepalen welke verenigingen en stichtingen een donatie ontvangen.

PISA is inmiddels aangemeld voor deze actie en we hebben bericht dat de inschrijving is geaccepteerd. Binnenkort kan het stemmen van start gaan en wij hopen natuurlijk dat wij –met jullie stem- zoveel mogelijk steun krijgen. Aan het stemmen zijn echter een tweetal voorwaarden verbonden. Zo mogen alleen Raboklanten hun stem uitbrengen en moeten die klanten ook nog lid zijn van de Rabobank. Dat klinkt omslachtig, maar valt alles mee. Lid worden kun je via deze link: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/ Je lidmaatschap biedt je overigens ook nog diverse voordelen. Wij vinden natuurlijk het grootste voordeel dat jij, als lid van de Rabo, kunt stemmen op PISA. Let op: om te kunnen stemmen moet je je wel als lid aanmelden vóór 31 maart a.s.!! Doe je mee?

Back To Top