skip to Main Content

Pisa Chill, een lotgenotengroep voor jongeren van 12 t/m 17 jaar is gestart in juni. De volgende bijeenkomst is 3 juli.

De begeleiders zijn Annemiek Eppingbroek, Fayline van Dienst en Hans Metten.

Samen wordt er gesproken, is er interactie, hebben we het over het dagelijks leven en kunnen we dieper ingaan op belangrijke ‘issues’. Ook nemen we interactief deel aan het Chill@Pisa project o.l.v. Christian Nana.

Met de deelnemers is er een appgroep gestart worden zodat, indien men wenst, men zijn ‘verhaal/output’ kwijt kan (élke woensdag zelfde tijdstip)

Gezien het tijdstip kunnen we er voor kiezen om gezamenlijk te eten, te koken.

Wanneer:  één keer per maand op woensdagmiddag van  van 16.30 tot 18.00 uur.

Informatie en aanmelding telefonisch: 0229 – 75 85 31  of via email: administratie@inloophuispisa.nl
Met elke deelnemer wordt van tevoren een kort kennismakingsgesprekje gehouden.

Deelname is gratis.

 

Back To Top