skip to Main Content

Chinees spreekwoord: Je kunt niet voorkomen dat de kraanvogels van verdriet komen overvliegen, maar je kunt wel voorkomen dat ze nesten maken in je haar.

Inmiddels hebben wij al vele bezoekers ontvangen in inloophuis PISA, allen mensen met kanker en/of hun naasten. Met velen gaat het gelukkig weer beter of zelfs goed. Maar helaas is niet iedereen te genezen en is inmiddels ook een aantal van hen overleden. Dat betekent dat wij regelmatig bezoekers ontvangen die een dierbare hebben verloren aan kanker ofwel mensen die nabestaande zijn geworden.

Ook voor deze mensen wil Inloophuis PISA iets betekenen en doet dat door het organiseren van een ontmoetingsgroep speciaal voor mensen die hun partner zijn verloren.

Doel van deze avond is ontmoeting. Contact met mensen die ook een ingrijpend verlies hebben meegemaakt. Mensen die weten wat dat betekent en die kunnen begrijpen hoezeer je leven dan op zijn kop kan komen te staan en je er soms geen gat meer in dreigt te zien.

Het verwerken van een verlies is hard werken. En dat is ook niet in een bepaalde tijd afgerond. Immers, iedereen rouwt op een geheel eigen wijze en er is geen goede of foute manier.

Onderwerpen die in de groep aan bod kunnen komen: Hoe heb je afscheid en de uitvaart beleefd? Omgaan met gevoelens van gemis, verdriet en somberheid. Hoe pak je je leven zonder je partner weer op? Hoe ga je om met verschillende rollen en taken die je partner eerder vervulde? Reacties vanuit je omgeving, familie, vrienden, collega’s. Omgaan met lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit. Opnieuw een intieme relatie aangaan of (nog) niet?

Met name deze herkenning kan het gevoel van er alleen voor staan doorbreken, waardoor een ontmoetingsavond als deze kan bijdragen tot het vergroten van veerkracht en onderlinge steun. Voor velen geeft een supportgroep als deze weer nieuwe moed en net dàt zetje in de rug dat maakt dat je er weer even tegen kan.

De leden van de groep bepalen grotendeels welke onderwerpen besproken worden; behoefte en actualiteit zijn daarbij leidend. De begeleider zal, waar van toegevoegde waarde, bepaalde onderwerpen inleiden en van een theoretisch kader voorzien.

De groep komt 1x per maand op de maandavond samen, van 19.30 tot 21.30 uur, deelname kost € 5.- per keer.

De begeleiders zijn Lilly en Yvonne. Voordat u kunt aansluiten bij de groep vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats met een van de begeleiders.

Meer informatie en/of aanmelden: Telefoon: 0229- 75 85 31 (tijdens openingsuren). Aanmelding via de contactpagina: Klik hier

Back To Top