skip to Main Content

Positief Gezondheidsgesprek 

Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken, niet alleen naar lichamelijke gezondheid. Doe je bijvoorbeeld de dingen die je leuk vindt of vergeet je je eigen behoeftes vaak? Leef je gezond of niet? Voel je je gelukkig of ben je misschien eenzaam? En krijg je voldoende steun uit je omgeving? 

Om inzicht te krijgen in jouw situatie kun je een Positief Gezondheidsgesprek voeren met één van onze hiervoor opgeleide medewerkers. Je brengt hiervoor jouw gezondheid in kaart aan de hand van de zes pijlers van Positieve Gezondheid: Mentaal welbevinden, Lichaamsfuncties, Dagelijks functioneren, Meedoen, Kwaliteit van leven en Zingeving.   

Aanmelden: Positief Gezondheidsgesprek

 Voorafgaand aan het gesprek vul je een test in. Dit kan thuis of bij Pisa online via https://mijnpositievegezondheid.nl of je vult de test bij Pisa op papier in, indien gewenst samen met de medewerker van Pisa. Tijdens het gesprek nemen jullie de uitslag van de test door.  

Deze uitslag is zichtbaar gemaakt in de vorm van een spinnenwebmodel (zie afbeelding). Samen onderzoeken jullie wat de uitslag jou laat zien. Het maakt inzichtelijk of je hiermee tevreden bent en/of je iets zou willen aanpassen en hoe. In het gesprek heb jij de regie. Jij bepaalt waar je het over wilt hebben en welke stappen je wilt zetten.  

De uitslag van de test is een momentopname. Daarom kun je overwegen om de test later nog eens te herhalen. Het spinnenweb blijft bewaard in jouw account op de site en is alleen te zien via jouw inloggegevens. Als je het spinnenweb meerdere keren invult, krijg je een goed inzicht in het wat, hoe en wanneer omdat de uitslagen met elkaar te vergelijken zijn. 

 Wil je je aanmelden voor een Positief Gezondheidsgesprek? Of heb je vragen? Dat kan telefonisch 0229-758531 of per e-mail administratie@inloophuispisa.nl of direct via contact

 

Informatie 

Wanneer   Op afspraak 
Kosten  Gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Begeleiding  Door medewerker die speciaal hiervoor getraind is 
Locatie  Pisa Hoorn 

 

 

 

Back To Top