skip to Main Content

Positieve Gezondheid onderscheidt zes gezondheidsdimensies om het ‘gezondheidswelzijn’ te meten, waaronder het sociaal-maatschappelijk functioneren.

  • Sociaal maatschappelijke participatie: sociale en communicatieve vaardigheden, betekenisvolle relaties, sociale contacten, geaccepteerd worden, maatschappelijke betrokkenheid, betekenisvol werk.
Back To Top