skip to Main Content

In 2012 introduceerde onderzoeker Machteld Huber het concept Positieve Gezondheid in Nederland. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer uitsluitend het domein van zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. Daarmee biedt dit nieuwe gezondheidsconcept een alternatief voor de definitie van de World Health Organisation (WHO).

Een zorgvuldig samengesteld team vanuit het team van medewerkers en het bestuur binnen Inloophuis Pisa, gaat met elkaar aan de slag om te bepalen hoe wij dit mooie concept in kunnen zetten om ú –als bezoeker van ons inloophuis- baat te laten hebben van hetgeen de visie ‘Positieve Gezondheid’ concreet voor je kan betekenen. Natuurlijk houden wij u daarvan op de hoogte!

Wij, van Inloophuis PISA, zijn enthousiast over het concept ‘Positieve Gezondheid’. Wat ons vooral enthousiasmeert is het menselijke aspect (de mens staat centraal!) en dat de focus niet ligt op op ziekte en beperkingen, maar op beleving van gezondheid, mogelijkheden en het voeren van regie.

Op verschillende plaatsen in het centrum zul je elementen van Positieve Gezondheid terugzien.

Back To Top