skip to Main Content

Een speciaal hiervoor opgeleid team van vrijwilligers van Pisa zijn naast hun werkzaamheden als gastvrouw/heer of als begeleider van een lotgenotengroep, ook werkzaam op de dagbehandeling van de afdeling oncologie van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn.

Deze vrijwilligers bieden psychosociale ondersteuning aan de patiënten op de dagbehandeling, die op dat moment een behandeling ondergaan en behoefte hebben aan een luisterend oor. Deze vrijwilligers kunnen indien gewenst ook informatie geven over het aanbod van Pisa.

De ervaring heeft geleerd dat als patiënten klaar zijn met de behandeling in het ziekenhuis, het medische traject weliswaar achter de rug is, maar dat de mentale verwerking dán pas begint.

Voor veel mensen ziet het leven er niet meer uit zoals het was; alles staat ineens op z’n kop. Zij kunnen dan met vragen zitten op praktisch en/of emotioneel gebied waar zij niet zelf uit komen. Ook kan er behoefte zijn aan lotgenotencontact.

Pisa biedt veel mogelijkheden die goed aansluiten bij de situatie waarin men zich op dat moment bevindt. Maar óók tijdens het behandeltraject kan er behoefte zijn aan ondersteuning en kan men uiteraard terecht bij Pisa.

De vrijwilligers zijn één of meerdere dagdelen per week in het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn aanwezig.

Back To Top