skip to Main Content

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Stichting Inloophuis PISA conformeert zich aan het beleidsplan van IPSO. Kanker is een ziekte die ons allemaal raakt. Eén op de drie Nederlanders krijgt gedurende zijn leven kanker, dat zijn per jaar 89.000 mensen. Kanker heeft grote invloed op de kwaliteit van leven: angst voor de dood, onzekerheid, depressie, stress, een veranderd levensperspectief en verlies van sociale en maatschappelijke rollen. Hierdoor kunnen psycho-oncologische problemen ontstaan waar mensen met kanker en hun naasten soms jarenlang last van ondervinden.

In Nederland kunnen mensen met kanker en hun naasten voor psycho-oncologische zorg en ondersteuning terecht in centra (ook wel inloophuizen) voor psycho-oncologische zorg. IPSO (https://ipso.nl) is de brancheorganisatie van deze organisaties. In 2022 heeft Nederland 81 psycho-oncologische centra die lid zijn van IPSO.

De centra bieden basale psycho-oncologische ondersteuning om het welzijn en welbevinden van mensen met kanker en hun naasten te bevorderen. Deze zorg wordt kosteloos uitgevoerd door vrijwilligers die getraind zijn in psycho-oncologische ondersteuning.  Voorbeelden van deze ondersteuning zijn: informatie, ontmoetingsmogelijkheden met ervaringsdeskundigen (lotgenoten), activiteiten gericht op het (her)krijgen van energie, themabijeenkomsten, ontspannende en creatieve activiteiten en informatie over mogelijkheden van aanvullende ondersteuning en gespecialiseerde psycho-oncologische behandeling in de regio.

Jaarverslag 2021

Bestuurders

Stichting Inloophuis PISA heeft een bestuur dat bestaat uit 6 personen. Deze bestuurders voeren de aan hen toevertrouwde taken uit conform de aan hen toegekende statutaire bevoegdheden en conform de functiebenaming. Het bestuur vergadert gemiddeld één keer per maand. Bestuurssamenstelling:

Voorzitter – Marjolijn Dölle
Secretaris – Henk Ensink
Penningmeester – Lisette van Drooge
Algemeen bestuursleden – Marion Smorenburg en Ingrid Miggelenbrink (en momenteel 1 vacature)

Beloningsbeleid

Het bestuur van Inloophuis PISA is onbezoldigd. Aan de coördinatoren wordt een marktconforme vergoeding uitbetaald. De hoogte van deze vergoeding wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. De vrijwilligers ontvangen een redelijke onkostenvergoeding.

Financiering

Er is geen reguliere financiering van de centra en de financiering van de psycho-oncologische centra staat daarmee onder druk evenals het aanbod van deze gespecialiseerde zorg. In een tijd van bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg, overgang naar de participatiemaatschappij en toename van het aantal mensen met kanker is er noodzaak te komen tot doelmatige oplossingen voor dit vraagstuk.

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2021

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via info@inloophuispisa.nl

Back To Top