skip to Main Content

Stichting Inloophuis PISA
RSIN/fiscaal nummer 820163727
Draafsingel 59
1623 LC Hoorn

De stichting heeft ten doel: Het bieden van psychosociale steun aan mensen met kanker en hun naasten. Meer over het beleidsplan, de stichting en de inhoudelijke en financiële verantwoording is hieronder te vinden. PISA staat voor praten, informatie, steun en aandacht.

Klik hier voor het inhoudelijke en financiële jaarverslag.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
Stichting Inloophuis PISA conformeert zich aan het beleidsplan van IPSO. Kanker is een ziekte die ons allemaal raakt. Eén op de drie Nederlanders krijgt gedurende zijn leven kanker, dat zijn per jaar 89.000 mensen. Kanker heeft grote invloed op de kwaliteit van leven: angst voor de dood, onzekerheid, depressie, stress, een veranderd levensperspectief en verlies van sociale en maatschappelijke rollen. Hierdoor kunnen psycho-oncologische problemen ontstaan waar mensen met kanker en hun naasten soms jarenlang last van ondervinden.

In Nederland kunnen mensen met kanker en hun naasten voor psycho-oncologische zorg en ondersteuning terecht in centra (ook wel inloophuizen) voor psycho-oncologische zorg. IPSO (https://ipso.nl) is de brancheorganisatie van deze organisaties. In 2022 heeft Nederland 81 psycho-oncologische centra die lid zijn van IPSO.

De centra bieden basale psycho-oncologische ondersteuning om het welzijn en welbevinden van mensen met kanker en hun naasten te bevorderen. Deze zorg wordt kosteloos uitgevoerd door vrijwilligers die getraind zijn in psycho-oncologische ondersteuning.  Voorbeelden van deze ondersteuning zijn: informatie, ontmoetingsmogelijkheden met ervaringsdeskundigen (lotgenoten), activiteiten gericht op het (her)krijgen van energie, themabijeenkomsten, ontspannende en creatieve activiteiten en informatie over mogelijkheden van aanvullende ondersteuning en gespecialiseerde psycho-oncologische behandeling in de regio.

 

 

Back To Top