skip to Main Content

Instellingen PsychoSociale Oncologie

PISA is een Centrum voor leven met en na kanker en aangesloten bij de brancheorganisatie IPSO.

IPSO biedt psychosociale zorg. Laagdrempelig en altijd dichtbij. We focussen op kwaliteit van leven, waarbij we altijd uitgaan van de behoefte van de gast. Stichting IPSO heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

  • We werken met 4500 bevlogen en getrainde vrijwilligers
  • Met onze 81 centra hebben we een landelijke dekking
  • Ruim 200.000 gasten bezoeken jaarlijks een IPSO centrum
  • 96% van onze bezoekers ervaart een positief effect

Missie van IPSO

Kwalitatief goede en laagdrempelige psychosociale zorg dichtbij huis voor alle kankerpatiënten en naasten in Nederland. Om deze missie kracht bij te zetten hebben we de volgende 6 doelstellingen geformuleerd:

  1. IPSO centra zijn een onlosmakelijk onderdeel van het oncologisch zorgnetwerk
  2. IPSO centra voldoen aan een geaccepteerde basis kwaliteit voor psychosociale ondersteuning
  3. IPSO centra zijn toegankelijk voor alle (ex)patiënten en naasten in Nederland
  4. Er is een toekomstbestendige financiering gerealiseerd voor IPSO en de IPSO centra
  5. De IPSO centra hebben een goede naamsbekendheid en een goed imago
  6. Er is een grote geefbereidheid voor het fenomeen IPSO centrum

Samenwerking

In Nederland ontstaan steeds meer initiatieven die zijn gericht op samenwerking tussen de medische zorg vanuit de ziekenhuizen (formele zorg) en de ondersteunende zorg die wordt geboden met behulp van vrijwilligers (informele zorg). De bij IPSO aangesloten centra werken op lokaal en regionaal niveau samen met ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, psycho-oncologische centra en palliatieve netwerken. IPSO zorgt als brancheorganisatie voor de borging en bewaking van de kwaliteit van de aangesloten organisaties en hun aanbod.

Back To Top