skip to Main Content

Kwaliteitsprogramma IPSO

Informele zorg gaat een steeds grotere rol spelen in de samenleving. Deze vorm van ondersteuning kan namelijk echt een verschil maken voor patiënten, naasten en nabestaanden. Daarom is het heel belangrijk dat deze zorg van goede kwaliteit is. Dit is nog relatief onontgonnen gebied, terwijl ze hier op het formele vlak natuurlijk al heel ver mee zijn.

Ook komt er steeds meer vraag naar informele zorg. Zo legt bijvoorbeeld de overheid er steeds meer taken neer. Denk aan de bezuinigingen op de thuiszorg, waardoor het sociale aspect nu door vrijwilligers moet worden opgevangen. Dit moet bewaakt worden. Daarom heeft IPSO het Kwaliteitsprogramma in het leven geroepen. Dit programma is gericht op het creëren van een proces van continue kwaliteitszorg. Om dit tot stand te brengen wordt er in intercollegiale werkgroepen gewerkt aan het zichtbaar maken, continu verbeteren en borgen van kwaliteit in de dagelijkse praktijk van de centra. Op deze wijze maken alle centra een eigen kwaliteitspresentatie.

Kwaliteit in de dagelijkse praktijk is:

  1. We weten en kunnen heel helder vertellen wat wij als centrum wel doen en wat niet.
  2. Op alle niveaus van de organisatie weet iedereen wat dit centrum wel doet en wat niet.
  3. Voor alles wat wij doen zijn de mensen gekwalificeerd.
  4. Door de hele organisatie heen wordt geborgd dat alles wat we doen goed gedaan wordt. En dat datgene, waarvoor gekozen is om het niet te doen, daadwerkelijk niet gedaan wordt.
  5. We kunnen uitleggen hoe de kwaliteit geborgd wordt en iedereen in de organisatie weet dat dit zo gaat.
  6. Het is voor iedereen duidelijk wat te doen als er een vraag of situatie is die valt binnen datgene wat wij als centrum niet
  7. Het is voor gasten zichtbaar en duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten in dit centrum.
  8. Het is voor (potentiële) samenwerkingspartners zichtbaar en duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten in dit centrum.
  9. Als zich nieuwe kansen aandienen, gaan we na of dit valt binnen de dingen die ons centrum wél wil doen. Als dit nog niet het geval is, maar we willen wel in deze richting uitbreiden, doorlopen we de punten 1 tot en met 8 opnieuw.

Zo werken we bij PISA

PISA houdt bij de contacten met de bezoekers, de programmering van de activiteiten en de begeleiding van de vrijwilligers rekening met deze 9 uitgangspunten.
Inmiddels zijn we al ver gevorderd in het inbedden in de organisatie en werken we toe naar onze kwaliteitspresentatie. Je kunt hem binnenkort hier vinden.

Met deze presentatie kan aan vrijwilligers, samenwerkingspartners en financiers gemakkelijk duidelijk gemaakt worden hoe PISA kwaliteit vormgeeft. In De 9 punten van kwaliteit in de dagelijkse praktijk wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de grenzen van het aanbod: er wordt heel duidelijk afgebakend wat de centra wel en niet doen en waar ze verwijzen naar andere organisaties.

Back To Top