skip to Main Content

Voor wie is de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is er voor vrijwilligers (met een samenwerkingsovereenkomst) en voor (geregistreerde) bezoekers die (fysiek, mondeling en/of schriftelijk) ongewenst gedrag binnen PISA ervaren.
De vertrouwenspersoon wordt benoemd/voorgedragen door de Stichting Inloophuis PISA en is actief bij klachten/advies. Zij handelt volgens de “klachtenregeling/vertrouwenspersoon”.

Ook kan de vertrouwenspersoon advies gevraagd worden. Zij heeft geheimhoudingsplicht, kent de organisatie goed en is makkelijk bereikbaar. Desgewenst worden herhalende klachten aan de orde gesteld bij de coördinator en/of het bestuur van Stichting Inloophuis PISA.

Hoe werkt de vertrouwenspersoon?

Onze vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met informatie (geheimhouding- en registratieplicht en dossiervorming). Zich voordoende kwesties worden vertrouwelijk geregistreerd. Als uitgangspunt neemt hij/zij de gedragscode en zoekt naar oplossingen.

Hoe bereikt u de vertrouwenspersoon?

Naam: Mevrouw Hilda Onverwagt
Mailadres: honverwagt@kpnmail.nl ovv klacht PISA

Back To Top