skip to Main Content

Gewenst gedrag binnen PISA en onze vertrouwenspersoon

Welk gedrag vinden wij wenselijk?

Algemene wenselijke omgangsvormen zijn vastgelegd in onze gedragscode die iedere vrijwillige medewerker ontvangt als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst.

Welk gedrag vinden wij niet wenselijk?

  • Agressie en geweld
  • Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  • Pesten en discriminatie
  • Stelen, alcohol en drugsgebruik
  • Opdringerig gedrag binnen PISA en tijdens activiteiten/evenementen van PISA
  • Aandacht afdwingen via sociaal media.

Wanneer je dergelijk ongewenst gedrag constateert, verwachten wij dat je dat bespreekbaar maakt en/of de coördinator erbij betrekt. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon een luisterend oor bieden en hulp en advies geven.

Voor wie is de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is er voor vrijwilligers (met een samenwerkingsovereenkomst) die (fysiek, mondeling en/of schriftelijk) ongewenst gedrag binnen PISA ervaren.
De vertrouwenspersoon wordt benoemd/voorgedragen door de Stichting Inloophuis PISA en is actief bij klachten/advies. Hij handelt volgens de “klachtenregeling/vertrouwenspersoon”.

Ook kan de vertrouwenspersoon advies gevraagd worden. Hij heeft geheimhoudingsplicht, kent de organisatie goed en is makkelijk bereikbaar. Desgewenst worden herhalende klachten aan de orde gesteld bij de coördinator en/of het bestuur van Stichting Inloophuis PISA.

Hoe werkt de vertrouwenspersoon?

Onze vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met informatie (geheimhouding- en registratieplicht en dossiervorming). Zich voordoende kwesties worden vertrouwelijk geregistreerd. Als uitgangspunt neemt hij de gedragscode en zoekt samen met jou naar wenselijke oplossingen.

Hoe bereikt u de vertrouwenspersoon?

Naam: Ton Druijf

Telefoon: 06-50660639
Mailadres: tondruijf@kpnmail.nl o.v.v. klacht PISA

Back To Top