skip to Main Content

Missie

Pisa is een warm huis, voor mensen met kanker en hun naasten. Wij ondersteunen hen samen met vrijwillige medewerkers, hiermee vergroten wij de emotionele veerkracht van onze bezoekers.

Visie

Wij zijn er voor de ander. Wij ondersteunen mensen en dragen bij aan het vergroten van de veerkracht voor alle inwoners uit de regio die geconfronteerd zijn met de gevolgen van kanker. Als laagdrempelig huis, of centrum voor leven met en na kanker,  bieden wij met deskundige en betrokken medewerkers een behoeftegericht aanbod in nauwe samenwerking met partners. Warm, professioneel, respectvol, verbindend.

Back To Top