skip to Main Content

Lotgenoten bij PISA

Lotgenoten weten wat jij meemaakt. Ze hebben vaak aan een half woord genoeg om te begrijpen waar je tegenaan loopt. Deze herkenning en erkenning die je bij anderen zult vinden, kan je enorm goed doen. Het uitwisselen van ervaringen en het delen van gevoelens met anderen kan helpen een moeilijke periode door te komen.

Bij PISA worden verschillende vormen van lotgenotencontact georganiseerd, zoals samen bezig zijn tijdens het Creatief Atelier of samen eten en ervaringen delen tijdens de Lunchtafel of de Herensociëteit. Daarnaast zijn er diverse lotgenotengroepen of gespreksgroepen, gekoppeld aan een bepaalde fase van het ziekteproces of  behoeften van de deelnemers.

De groepen worden ondersteund door een vaste begeleider en een gastvrouw- of heer. De deelnemers bepalen zelf de onderwerpen, hun ervaringen staan centraal. De begeleiders zorgen voor een vertrouwde en veilige omgeving, waar jij je verhaal kunt delen.

Wat is het doel van lotgenotencontact?

Lotgenotencontact kan je helpen te reflecteren op  je ervaringen en versterkt daarmee je veerkracht en copingstrategieën (strategieën om effectief om te gaan met bepaalde situaties). Je komt krachtiger te staan ten opzichte van professionele hulpverleners en andere buitenstaanders. Door de verhalen van anderen en het kijken naar je eigen situatie leer je beter om te gaan met de ziekte en de gevolgen daarvan.

Back To Top